Om Hult Säteri

Ägare till Hult Säteri är idag Mäla och Ronny Ekström. De har tagit till uppgift att lyfta fram gårdens intressanta historia och skapa en kulturupplevelse som de hoppas ska bli en uppskattad återblick för framtiden. Hult Säteri lever vidare!

Hult Säteri är rustat för att med ett varmt och professionellt värdskap ta emot allt från konferenser och möten till firande av familjefester, födelsedagar och bröllop eller helt enkelt en bit mat.

I vår viltrika omgivning är det lätt att finna ro. Här finns vildsvin, rådjur, kronhjort och varg. Älg ser vi flera gånger i veckan. Hult Säteri är renoverat med gamla byggtekniker och den typens av byggmaterial vilket bidrar till välbefinnandet samt gör det miljövänligt.

Menyn följer årstidernas växlingar

Vår meny följer årstidernas växlingar och är baserad på lokalproducerade råvaror. Örter från vår egen örtagård samt grönsaker från vår egen trädgård gör att vi har färska varor större delen av sommarhalvåret.
– Som lantbrukare har vi mångårig erfarenhet som livsmedelsproducenter, att starta restaurang kändes naturligt. Vi vet hur ett bra livsmedel ser ut och framförallt vet vi hur våra råvaror produceras.

Varsamt renoverat och miljövänligt

Den äldsta delen av huset är från 1600-talet som då var en flygel till en stor mangårdsbyggnad. Sista åren på 1700-talet försvann mangårdbyggnaden. Under tidigt 1800 förlängde man flygeln som nu blev huvudbyggnad, hela huset byggdes i empirstil. Huset har nu restaurerats tillbaka till tidigt 1800-tal.
– Vi har använt samma byggteknik och byggmaterial som brukades på den tiden. Vi har  använt oss av och naturmaterial som kalkputs, linoljefärg och äggoljetempera för att återskapa husets genuina miljö. Detta gör också att huset är helt miljövänligt.

Nätverk för utveckling

Vi ingår gärna olika nätverk för att utveckla Hult Säteri. Vi är medlemmar i föreningen Örebro Matlän. Läs mer på www.orebromat.se.

Historik

Läs mer om Hult Säteri historia »

Vi är medlem i Svenska Ekoturismföreningen. Läs mer om Ekoturism här.

Swedish Welcome logotypen kännetecknar en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling. Läs mer om Swedish Welcome här.

Hult Säteri, Järle, 71391 Nora | telefon 0587 – 50070, 070-66 510 23 | epost: info@hultsateri.se