Hult Säteri

Om Hult Säteri

Ägare till Hult Säteri är idag Mäla och Ronny Ekström. De har tagit till uppgift att lyfta fram gårdens intressanta historia och skapa en kulturupplevelse som de hoppas ska bli en uppskattad återblick för framtiden. Hult Säteri lever vidare!

Menyn följer årstidernas växlingar

Vår meny följer årstidernas växlingar och är baserad på lokalproducerade råvaror. Örter från vår egen örtagård samt grönsaker från vår egen trädgård gör att vi har färska varor större delen av sommarhalvåret.
– Som lantbrukare har vi mångårig erfarenhet som livsmedelsproducenter, att starta restaurang kändes naturligt. Vi vet hur ett bra livsmedel ser ut och framförallt vet vi hur våra råvaror produceras.

Varsamt renoverat och miljövänligt

Den äldsta delen av huset är från 1600-talet som då var en flygel till en stor mangårdsbyggnad. Sista åren på 1700-talet försvann mangårdbyggnaden. Under tidigt 1800 förlängde man flygeln som nu blev huvudbyggnad, hela huset byggdes i empirstil. Huset har nu restaurerats tillbaka till tidigt 1800-tal.
– Vi har använt samma byggteknik och byggmaterial som brukades på den tiden. Vi har  använt oss av och naturmaterial som kalkputs, linoljefärg och äggoljetempera för att återskapa husets genuina miljö. Detta gör också att huset är helt miljövänligt.

Nätverk för utveckling

Vi ingår gärna olika nätverk för att utveckla Hult Säteri. Vi är medlemmar i vicTualia ek. förening, för närproducerade livsmedel i Örebro Län. Läs mer på www.victualia.se.

Läs mer om Hult Säteri historia »

Hult Säteri