Hult Säteris anrika historia

Den förste kände ägaren, Lars Ringzmaker, bergsfogde i Nora, testamenterade
1420 gården till domkyrkan i Strängnäs. Det är den första gång som gården
Hult har hittats dokumenterad. 1460 blev Torbjörn i Gripsholm (nuvarande
Holma i Nora församling) ägare till Hult. 1645 brukades gården av Joan
Löfling från Hinseberg. Joan, född 1634 på Västlandaholm, blev 1666 assessor
i Åbo Hovrätt. Han dog samma år och ligger begraven på Närkes Kils
kyrkogård.

Under slutet av 1600-talet ägdes Hult av Nils Larsson som 1719 adlades med
namnet Svedenstierna. Han var född 1655 och son till Lars Jönsson i Gåsta.
Nils Larsson började som inspektor på Finnåker och köpte med tiden flera
järnbruk och gårdar. Han var gift med Catharina, dotter till den mäktige
prosten i Fellingsbro Nils Johannes Christiernsson Christiernius, vars
döttrar var kända både för skönhet och stränga seder.
Under Nils Larsson Svedenstierna blev Hult ett säteri, en gård brukad av
adlad person som haft sin utkomst från gården. Han dog 1727 och ligger
begraven i Fellingsbro.

Hult ärvdes av sonen Nils Svedenstierna, född 1688. Nils deltog i Ryska
kriget, blev kvartermästare 1709 och tillfångatogs samma år i Poltava. 1718
lyckades han rymma ur fångenskapen, återkom till trakten och gifte sig 1720
med Magdalena Gyllenadler. 1728 fick han avsked från armén och deltog
flitigt i socknens angelägenheter fram till sin död 1751.

Av barnen uppges dottern Catharina Maria, gift med aktuarien i
Krigskollegium Johan Ludvig Häger, varit bosatt på Hult 1747. Hennes bror
kapten Johan Niclas Svedenstierna ska enligt kyrkboken 1776 ha flyttat till
Österrasta som hans farbror Lars Svedenstierna köpt på 1760-talet.
I slutet av 1780-talet var kammarrådet Gustaf Printzell von Stockenström
(1736-1798) ägare till Hult. 1817 ägdes gården av kaptenen, stabsadjutanten
och kammarherren Christian Heijkenskjöld, (1759-1831) på Östra Bohr vid Linde.

Efter att en tid ha ägts av Salomon Eberhard Geijer ärvdes Hult Säteri av
dennes dotterson Frans August Detlof Heijkenskjöld, född 1819 på Yxe, som
även var brorsons son till tidigare nämnde Christian Heijkenskjöld.
1856 såldes gården till kapten Lars Fredrik Axel Uggla, född 1825 i
Värmland. Han bodde på Hult fram till 1863 då han styckade egendomen och
sålde huvudgården till Anders Jansson från Nyttorp för 47 000:-.

Anders Jansson sålde 1874 Hult till sin måg Karl Janzon från Flåten. Efter
Karl Janzons död 1921 delades egendomen mellan sönerna August och Johan.
August tog över den gamla gården med huvudbyggnaden. Senast har Hult ägts av
Gunnar Janzon som brukade gården fram till sin bortgång 2003.

Ägare till Hult Säteri är idag Mäla och Ronny Ekström som tagit till
uppgift att lyfta fram gårdens intressanta historia och skapa en
kulturupplevelse som de hoppas ska bli en uppskattad återblick för
framtiden. Hult Säteri lever vidare!